Intro to Rissho Kosei-kai Seminar last week

10551681_950574974981500_5957149093778089297_o-1

12196178_950574941648170_5494268497250643403_n